Teamarbete

Ni kan ta med Era företagsgäster till en annorlunda omgivning för att koppla av och njuta av Vasa områdets vackra natur.

Ni får nytt innehåll till företagets skolningsdagar, möten och personalens motivering med hjälp av våra teambuilding teman.

Teman kan vara t.ex. kommunikation eller förtroende.

 

TEAMBANA

Vi kan göra upp en teambana ute i det fria som en uppiggande avslutning på er mötesdag. Temat för banan kan vara t.ex. effektivering av teamarbete eller förstärkning av vi-andan. Teambanan består av 3 - 15 olika uppgifter. För att komma vidare på banan skall ett problem lösas på varje station. Uppgifterna kräver mer intelligens än fysisk styrka. Då gruppen löser problemen tillsammans stärks sammanhållningen i gruppen. Samtidigt utvecklas och förbättras samarbetsförmågan mellan gruppens medlemmar vilket skapar en tryggare bas för ett effektivt teamarbete. Teambanan tar 1 - 4 timmar eller hela dagen. På en gång kan 6-100 personer delta i banan.