Tiimityöskentelyä

Voitte viedä yritysvieraanne erilaiseen ympäristöön rentoutumaan ja nauttimaan Vaasan alueen kauniista luonnosta.

Saatte uutta sisältöä yrityksenne koulutuspäiviin, kokouksiin ja henkilökunnan motivointiin tiimityöskentely teemojemme avulla.

Teemat voivat olla esim. kommunikaatio tai luottamus.

 

TIIMIRATA

Voimme järjestää kokouspäivän piristäväksi päätteeksi ulkoilma-tiimiradan, jonka teemana voi olla esim tiimityöskentelyn tehostaminen ja me-hengen luomista. Tiimirata koostuu 3-15 erilaisesta tehtävästä. Radalla eteneminen edellyttää ryhmiltä tehtäväpisteiden ongelmien ratkomista. Tehtävät vaativat enemmän älykkyyttä kuin fyysistä voimaa. Se tehostaa myös ryhmän jäsenten välistä yhteistyökykyä luoden pohjaa tehokkaalle tiimityöskentelylle. Tiimiradan kesto on 1-4 tunnista koko päivään. Siihen voi osallistua 6-100 henkilöä kerrallaan.